Viktigt meddelande till allmänheten förkortat VMA är varningar som skickas ut till allmänheten vid särskilda, ofta hotfulla, händelser så som gift- eller gasutsläpp, omfattande brand eller annan större allvarlig olycka. Andra viktigt meddelande till allmänheten kan gälla beredskapslarm eller flyglarm om Sverige hamnar i krig.

Följande information är hämtad från SOSalarm.se

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på följande vis:

När Hesa Fredrik tar ton är det varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. Hesa Fredrik larmar under minst två minuter.

I vissa fall kan en Varning ske genom ett talmeddelande till fast telefoni om du befinner dig inom ett drabbat området. Varning kan även skickas ut via sms till mobiltelefoner som är adressregistrerade i det drabbade området.

Om du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

  • Hålla dig inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • Signalen faran över.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

bild på Hesa Fredrik

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.