TWS används som förkortning av engelskans Tsunami Warning System vilket är ett samlingsbegrepp för att beskriva olika varningssystem som finns upprättade för att varna om en eller flera tsunami (jättevågor) är att vänta. Främsta syfte med detta skyddssystem är att förhindra att en eventuell naturkatastrof får skördar liv och omöjligt kan man även eventuellt begränsa skadeverkningarna på byggnader,miljö och omgivningar.

Det finns två huvudtyper av varningssystem för tsunami, dels finns det ett antal internationella varningscentraler. Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) samt National Tsunami Warning Center (NTWC) utfärdar varningar för stilla havet. Det finns även varningssystem i Indiska oceanen, Karibiska havet samt vid Atlanten och medelhavet.

Utöver de internationella systemen har även Japan och Thailand utvecklat egna regionala varningssystem för tsunami, då dessa områden historiskt är särskilt utsatta och drabbade av tsunami.