I samband med såväl jordbävningar som vulkanutbrott uppstår skakningar och rörelser så kallade seismiska vågor, dessa kan mätas med seismograf, seismometer eller geofon. Den seismologiska aktiviteten övervakas kontinuerligt från seismiska stationer som finns utspridda över jordklotet. Om avvikelser uppstår till följd av förhöjd seismologiska aktivitet skickas varningar ut så att människor i berörda områden hinner evakueras vid behov.

På Island som har flera aktiva vulkaner, har man skapat ett varningssystem som skickar ut SMS om en förhöjd risk för vulkanutbrott eller jordbävning uppstår.