Stöldskydd är förebyggande åtgärder som vidtas för att minimera möjligheterna till intrång. En bred definition av begreppet stöldskydd inkluderar även övervakning och bevakning med hjälp av väktare och butikspersonal som kan användas för att avskräcka och förhindra brottslingar från att göra inbrott. Här har vi valt att fokusera på produkter och lösningar som kan minska risken för stöld utan krav på mänsklig närvaro.

Stöldmärkning

Syftet med stöldmärkning är att tilldela objekt en unik identitet som är lätt att spåra till ägaren. Inom handeln används sedan länge larmbågar och etiketter för att skydda varor från snatteri och stöld. I detta fall är märkningen oftast kopplad till det butikslarmet som reagerar om någon försöker lämna butikslokalen med en larmad vara.

Efterfrågan på stöldskydd är stor inte bara bland butiksägare utan även ute i samhället bland såväl privatpersoner som företag. Några produkter som ofta stöldmärks är fordon av olika slag så som båtar, bilar, motorcyklar, truckar, byggmaskiner och cyklar. Även viss elektronik exempelvis projektorer och företags- eller skoldatorer förses i hög grad med stöldmärkning.

Det finns en mängd olika märksystem en del är mycket enkla klisterlappar eller magnetremsor medan andra använder avancerad teknologi eller syntetiskt DNA. Fördelen med de mer avancerade varianterna är att det är svårt att avlägsna märkningen och att det därmed går lättare att knyta stöldgods till den rättmätiga ägaren.

Spårbar stöldmärkning

Utvecklingen inom området går framåt i rask takt och nya produkter tillkommer regelbundet. En tydlig trend inom området är ett allt större fokus på DNA-märkning. Fördelarna med detta märksystem är att den vätska som används är lätt att applicera och kan användas på i princip alla typer av föremål utan risk för skada eller missfärgning. Det konstgjorda DNA:et kopplas ihop med en specifik ägare och kan sedan spåras över hela världen, vilket ökar chanserna att få tillbaka stulet gods. Den goda spårningsförmågan gör att märkning med DNA också har en avskräckande effekt, då tjuvar är medvetna om att denna DNA-kod även gör det lättare att knyta en brottslig till en viss brottsplats. Därför har en del butiker även börjat installera DNA-spray system som skall spraya rånare med en spårbar DNA-lösning i samband med pågående inbrott.

Ett lågt pris viktigt

För den enskilda individen såväl som för större butikskedjor är det viktigt att stöldmärkningen inte är för dyr. Det måste vara ekonomiskt försvarbart att köpa in detta skydd och därför får inte kostnaden för stöldskyddet överstiga värdet på den vara som skall märkas. I takt med att priset på avancerad elektronik gått ner och enklare kan massproduceras är det möjligt att små chip och kretskort som fungerar som stöldmärkning kommer finnas i det mesta produkter vi köper.