GPS är en förkortning som kommer av engelskans Global Positioning System vilket är ett system för satellitnavigering. Positioneringssystemet GPS är en amerikansk skapelse som utvecklades av USA:s försvarsdepartementet under 1970-talet och togs i drift 1994. Med hjälp av totalt 27 satelliter där 3 fungerar som backup, är det möjligt för enheter utrustade med GPS-mottagare att bestämma en exakt position var som helst i världen. En styrka med detta system är att det fungerar oberoende av väderlek eller tidpunkt på dygnet.

GPS används idag inom en mängd områden, i synnerhet för navigation av fordon, båtar och flyg men också i elektroniska enheter som datorer, mobiler och surfplattor. Andra områden utöver navigation där GPS-system används är inom säkerhets- och spårningsutrustning. Även säkerhetspolis, militär och räddningstjänster använder satellitsystemet för i sin verksamhet.