AML är en förkortning av engelskans Advanced Mobile Location och är ett mycket precist positioneringssystem utvecklat i Storbritannien för användning vid nödsituationer  som kräver snabb och exakt lokalisering. AML tekniken finns inbyggd i alla mobila androidenheter från och med uppgraderingen Android “Gingerbread” (Släpptes i december 2010) och senare.

Uppskattningsvis 70-80% av alla samtal som inkommer till larmcentraler härstammar från mobiler, men den normala nummerspårningen som görs tar ofta tid och när väl exempelvis SOS-alarm kan positionera samtalet sker detta inte med bästa exakthet. AML gör det möjligt att positionera det inkommande samtalet med mycket stor exakthet.

Även om AML har inbyggd funktionalitet som gör det möjligt för SOS larmcentraler att spåra enhetens position per automatik, används inte AML i dagsläget i Sverige utan användarens godkännande. Detta godkännande sker genom att ett sms-meddelande med en länk skickas till den nödställdes mobil.