En stor del av Sveriges handel sker genom export och import. Som Tullspecialist arbetar du dagligen med tullfrågor och har mycket kontakt med myndigheter och andra samarbetspartners för att lösa problem och frågeställningar kopplade till in och utförandet av varor och produkter i landet. Som tullspecialisten gäller det att vara expert på säkerhetsfrågor kopplade till export och import.