Arbetet som säkerhetssamordnare är interdisciplinärt och då säkerhetshoten konstant förändras är det ett yrke satt under ständig utveckling. Säkerhetssamordnaren har ett övergripande ansvar för en organisations säkerhet, där fokus är att sökta säkerhetssamordningen och få alla bitar att fungera tillsammans för att ge bästa skydd åt anställda, kunder, egendom och varumärke. Det finns ett uttalat behov av utbildade säkerhetssamordnare redan idag och i framtiden väntas efterfrågan bli ännu större i det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn.