I en allt mer digitaliserad värld, har många hot flyttat ut på nätet. IT-säkerhetstekniker analyserar, förebygger och hanterar säkerhetsproblem kopplade till IT och data och det handlar om att säkerställa trygg drift av både mjukvara och hårdvara. IT-säkerhetstekniker kan arbeta hos privata företag, hos offentliga myndigheter och verksamheter eller andra organisationer. Det råder mycket stor efterfrågan på IT-säkerhetstekniker i dagsläget och det finns inget som tyder på att den efterfrågan kommer minska de närmste åren, snarare väntas den öka ytterligare.