Analysering och tolkningar av data är viktigt för alla digitala verksamheter. Big Data Analyst är specialister på att sammanställa och tolka data och omvandla denna information till viktiga affärsbeslut. I yrket ingår även kvalitetsgranskning och förbättringsarbete.