Sverige har utvecklats över tid först från boendesamhälle till industrination och nu till ett allt större fokus på service, handel och tjänster på en globalmarknad, det har lett till att säkerhetskraven förändrats.

Ett stor utmaning för många företag idag är att hänga med i digitaliseringen, data och IT är ett område där behovet av kunniga IT-säkerhetstekniker är mycket stort.  Samtidigt finns fortfarande behovet av klassiska säkerhetstjänster inom bevakning och larm, just nu utbildas därför väldigt många väktare och efterfrågan på säkerhetstekniker och auktoriserade larminstallatörer är stor.

Ingenjörer med spetskompetens samt verksamhetsledare är eftersökta inom de flesta branscher, säkerhetsbranschen är inget undantag framförallt finns ett stort sug efter säkerhetsansvariga.

Här finns en lista med yrken inom säkerhet. Klicka på en yrkestitel för mer information om respektive säkerhetsarbete.