På yrkeshögskolan i Mölnlycke går det att läsa ett antal utbildningar inom säkerhet. Vid Riskhanteringsakademien utbildas säkerhetssamordnare, tullspecialister samt Utvecklare/samordnare informationssäkerhet.Yrkeshögskolan i Mölnlycke har man valt att prioritera en hög andel lärarledda lektioner kombinerat med LIA (Lärande i Arbete), vilket gör att du tidigt får arbetslivserfarenheter och möjlighet att knyta viktiga kontakter med företag och organisationer.

Ett antal utbildningar sker på deltid eller på distans vilket gör det möjlighet att läsa kurserna vid sidan av annan sysselsättning. Yrkeshögskolan i Mölnlycke grundades 1998 och har Härryda kommun som huvudman. Utbildningarna har totalt omkring 200 studenter, då YH-utbildningar är statligt finansierade är kurserna befriade från terminsavgifter och är CSN- studiemedelsberättigande.


Säkerhetssamordnare

Följande 7 delkurser ingår: BrandSäkerhet, InformationsSäkerhet, KrisHantering, MiljöSäkerhet, RiskHantering, SamhällsSäkerhet, Skydd,

Omfattning:
80 veckor deltid

YH-poäng:
200 YH-POÄNG


Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

Följande delkurser ingår: Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS), Systematisk Informationssäkerhet, Tillämpad Informationssäkerhet,Teknisk informationssäkerhet, Informationssäkerhet i leverantörs-och värdekedjor, Säkerhetskultur ledarskap & organisation, Projekt-och förändringsledning

Omfattning:
80 veckor deltid

YH-poäng:
200 YH-POÄNG


Tullspecialist (Customs Compliance Specialist)

Föjande delkurser ingår: AEO-certifiering, Import- och exportprocessen, Import-Export Norge, Internationell handel, Klassificering, Lagar regler och avtal, LIA-Tullhantering, Strategi för handel, Transport och informationslogistik, Tullförfaranden med ekonomisk verkan, Tullrelaterad engelska, Tullvärde, Uppföljning och egenkontroll, Ursprung.

Omfattning:
Utbildningstid 2 år

YH-poäng:
260 YH-POÄNG


Verksamhet: Yrkeshögskolan i Mölnlycke
Hemsida: www.yhim.se
Tele: 031-724 66 04
Adress: Långenäsvägen 5, 435 80 Mölnlycke