Göteborgs stad har vuxenutbildning som gör det möjligt att slutfara grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Från och med det år du fyller 20 år är det möjligt att söka in till Komvux, vid Vuxenutbildningen i Göteborgs stad finns ett stort antal kurser att välja mellan och även en yrkesväktarutbildning.


Yrkesväktarutbildning

Längd: 1 termin

Kurser som ingår i denna väktarutbildningen:

Akut omhändertagande
Bevakning och säkerhet
Vardagsolyckor
Entreprenörskap
Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet
Rätten och samhället
Kommunikation
Människors miljöer
Psykologi 1
Psykologi 2b
Akutsjukvård
Socialt arbete
Sociologi
Träningslära 1


Verksamhet: Vuxenutbildning Göteborgs stad
Hemsida: www.goteborg.se
Tele:031-365 00 00
Adress:Rosenlundsgatan 8, 411 20 Göteborg