Det finns två huvudsakliga sätt att bli väktare. Antingen söker du anställning hos något större säkerhetsbolag i branschen och blir sedan utbildad och tränad genom företaget alternativt söker in till en väktarutbildning själv. För att kunna söka in till en väktarutbildning måste du vara minst 18 år.

Väktarutbildningen består utav två delar:

Väktarutbildning del 1 (VU1)

Första delen innehåller följande ämnen och omfattar ca 85-95 timmar beroende på utbildare:

 • Regler för företagens bevakningsverksamhet
 • Bevakningsjuridik
 • Förenklad handläggning av snatteriärenden
 • Bevakningstjänst
 • Arbetsmiljö och facklig information
 • Yrkesetik och moral
 • Olaga diskriminering & mänskliga beteenden
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakningen
 • Brand och Akutsjukvård
 • Konflikthantering, självskydd & handfängsel
 • Skriftligt och praktiskt prov

Väktarutbildning del 2 (VU2)

För att kunna läsa VU2 skall du ha fullgjort VU1 med godkänt resultat och sedan utfört minst 160 timmars praktisk yrkesträning som väktare.

Detta ingår i VU2:

 • Bevakningsjuridik
 • Bevakningstjänst
 • Konflikthantering och självskydd
 • Arbetsmiljö
 • Samhället rättsvårdande myndigheter
 • Droger
 • Skriftligt och praktiskt prov

Ett flertal olika skolor och studieföretag erbjuder väktarutbildningar. Om du läser på gymnasieskola, vuxenutbildning eller yrkeshögskola är utbildningen CSN-berättigad , sker studierna helt privat är det inte säkerhet att du har rätt till studiemedel.

Om du fått anställning hos exempelvis Securitas eller G4S utan att redan vara väktare kommer du att genomgå väktarutbildning vid Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA). Utbildningen består utav två delar Väktarutbildning 1 (VU1) och Väktarutbildning 2 (VU2). Under studietiden får du då lön genom bevakningsföretaget du är anställd hos. Normalt erhåller du 65% av lönen under Väktarutbildning 1, vilket sedan kompenseras under Väktarutbildning 2 då du får resterande 35% samt 100% för utbildningstiden för Väktarutbildning 2.