Säkerhetsakademien förkortat SSK skapades 1989 och har sedan dess utbildat mer än 20,000 personer inom säkerhet. I första hand utbildar man väktare, utbildningen sker bland vid Österlens folkhögskola. Utöver utbildningsverksamhet erbjuder Säkerhetsakademien även konsulttjänster inom säkerhetsområdet till föreningar, skolor, företag, myndigheter och andra organisationer. Säkerhetsakademien är ett litet företag med huvudkontor i Uppsala.

 

Säkerhetsutbildning – komplett väktarutbildning (VU1, VU2)

Tidsplan: En termin

Detta ingår i väktarutbildningen:

Värdegrund – Etik – Moral
Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
Konflikthantering
Juridik – Allmän
Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
Regler som styr bevakningsbranschen
Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
Arbetsmiljö – hot och våld
Bevakning och hjälpmedel
Friskvård – Kost – Sömn
Fysisk aktivitet
Självförsvar/Expanderbar batong
Sjukvård – HLR
Droger
Brandutbildning
Diskrimineringsgrunder – DO
Tekniska hjälpmedel vid bevakning


Verksamhet: SSK Säkerhetsakademien AB
Hemsida: www.ssk.se
Tele: 018 – 10 05 11
Adress: 753 18 Uppsala, Sverige