OLU bedriver utbildning inom områdena SFI-, grundläggande-, gymnasie-, och kvalificerad yrkesutbildning för vuxna. Flexibilitet är ett nyckelord för OLU och man är väl medvetna om att alla kursdeltagare har olika förutsättningar och befinner sig i olika skeeden i livet. Skolan anstränger sig därför lite extra för att det skall vara möjligt för alla att läsa oavsett takt. En sak som utmärker OLU är att man producerar eget kursmaterial som används under utbildningarna. I dagsläget erbjuder OLU endast en säkerhetsrelaterad utbildning.


Människans säkerhet

Omfattning: Fristånde kurs komvux 100 poäng

Följande delar ingår i kursen:

Samhällets säkerhetsarbete, organisation på central, regional och kommunal nivå samt olika aktörers, inklusive den enskildes, ansvar och roller.
Lagar och andra bestämmelser av betydelse för verksamhetsområdet och som reglerar yrken inom verksamhetsområdet.
Effekter av till exempel drog-, läkemedels- och spelmissbruk samt förebyggande åtgärder.
Säkerhet för barn, till exempel förebyggande av barnolycksfall och barnmisshandel.
Våld och hot, till exempel mot kvinnor.
Gärningsmän och brottsoffer samt straffpåföljder.
Säkerhet för äldre, till exempel förebyggande av fallolyckor, trafikskador, brand, våld och hot samt förgiftningar.
Förebyggande brandsäkerhetsarbete.
Metoder för självförsvar.
Betydelsen av kommunikation och samarbete.


Företagsnamn: OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB
Hemsida: www.olu.se
Tele:08 – 716 07 50
Adress: Ektorpsvägen 2, 131 47 Nacka