Nordic Protection Academy AB är en del av säkerhetsbolaget Gothia Protection Group. Utbildningsföretag fokuserar på kvalificerade säkerhetsutbildningar av högsta kvalitet. Nordic Protection Academy erbjuder utbildningar och kompetensutveckling för myndigheter, offentlig sektor, privata företag samt fristående aktörer och personal verksam i säkerhetsbranschen. Det går även att anlita Nordic Protection för föreläsningar och andra arrangemang.
Säkerhetsutbildningar man erbjuder 2017:

  • Trygghetsutbildning – för en säkrare och tryggare arbetsmiljö
  • Riskhantering
  • Affärssäkerhet – företagsutbildning för bättre skydd mot ekonomisk förlust och varumärkespåverkan
  • Krishantering – förberedande kurs för att hantera akutsituationer, kriser och katastrofer
  • Sjukvårdsutbildning för särskilt utsatta tillfällen
  • Maritim sjösäkerhet
  • Resesäkerhet
  • Hostile Enviroment – Utbildning för arbete i riskzon
  • Korta kompetenshöjande kurser för myndigheter och säkerhetspersonal
  • Specialutbildningar där utbildarna har bakgrund i Militära insatsförband, Myndigheter inom säkerhets- och underrättelsearbete, Polisiära specialenheter samt erfarna och namnkunniga individer i Säkerhetsbranschen.

Företagsnamn: Nordic Protection Academy AB
Hemsida: www.npacademy.se
Tele:031 – 225544
Adress: Box 2003, 438 11 Landvetter