Företagsuniversitetet utbildar omkring 6000 kursdeltagare varje år och erbjuder såväl korta kompetensutvecklande specialutbildningar som kompletta yrkesutbildningar. Visionen är att alltid ligga i framkanten när det gäller utbildning och därför handplockar Företagsuniversitetet sina kursledare direkt från yrkeslivet. Verksamheten ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet.


Säkerhets- och trygghetskoordinator
Omfattning: 300 Yh-poäng
Längd: 3 terminer / 1,5 år

Dessa kurser ingår:
Introduktion till utbildningen och området säkerhet 5p
Kommunikation, presentationsteknik och mediahantering 15p
Projektledning och ledarskap 20p
Ekonomi för säkerhetsarbete 10p
Dokumentationsmetodik – utredning, utvärdering och rapport 5p
Juridik och styrdokument för säkerhet – Trygghet – Evenemang 15p
Arbetsmarknadskunskap och karriärplanering 5p
Risk Management och omvärldsanalyser 25p
Kris- och katastrofplanering 15p
Teknik, fysisk säkerhet och anläggningssäkerhet 20p
Informationssäkerhet 10p
Personsäkerhet 10p
Trygghetsskapande åtgärder 20p
Introduktion till beteendevetenskapen
Publikpsykologi
Crowd Management och Crowd Control
Infrastruktur och logistik
Organisation, ansvar och mandat att leda

Kompletta utbildningar:

Säkerhetschef Diplomutbildning – 28 dagar


Övriga kurser:

Certifierad säkerhetschef – 3 dagar
Professional Communication for Security Management – 5 dagar
Resesäkerhet – 1 dag
Risk manager – 3 dagar
Service och säkerhet – 2 dagar
Skolsäkerhet – 3 dagar
Säkerhetschef 2020 – 8 dagar
Säkerhetshandläggare – 2 dagar
Säkerhetssamordnare – 9 dagar

Företagsnamn: Företagsuniversitetet AB
Hemsida: www.foretagsuniversitetet.se
Tele:08-600 62 00
Adress:Box 10074, 121 27 Stockholm Globen