EC ger moderna utbildningar anpassade för dagens teknik och IT-marknad. Yrkesutbildningarna hos EC är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom IT och teknik. 9 av 10 studenter som fullföljer sin utbildning får arbete direkt efter examen. EC utbildningar grundades 1985 och idag har man utbildningsplatser i  Malmö, Helsingborg, Stockholm, Örebro, Göteborg, Karlskrona och Karlshamn.


IT-säkerhetstekniker

Omfattning:
60 veckor

YH-poäng:
300 YH-poäng

Kurser som ingår i denna utbildning:

Ethical Hacker, 25 YH-poäng
LIA, Security, 55 YH-poäng
Security Advanced, 30 YH-poäng
Security Basics, 30 YH-poäng
Secure Cloud Computing, 30 YH-poäng
Networks, 40 YH-poäng
Virtualization, 20 YH-poäng
Affärsmannaskap, 10 YH-poäng
Infrastruktur Windows, 20 YH-poäng
Infrastruktur Linux, 20 YH-poäng

Säkerhetsutbildning sker i samarbete med följande företag:

Ojco International AB
Centric
Coresec Systems AB
Cygate
Silentia Informationssäkerhet IT
Network Services AB
Xelent Drift AB
Checkpoint Software Technology


Big Data Analyst

Omfattning:
45 veckor

YH-poäng:
225 YH-poäng


Verksamhet: EC Utbildning AB är en del av AcadeMedia
Hemsida: www.ecutbildning.se
Tele: 040-641 63 00
Adress: LUNTMAKARGATAN 34 111 37 Stockholm