2Secure är ett mångsidigt säkerhetsbolag som arbetar med förebyggande arbete och erbjuder säkerhetstjänster i både Sverige och Danmark. Man arrangerar även ett antal utbildningar och håller föreläsningar om bland annat företagsspionage, rättshaverister och resesäkerhet. 2Secure grundades 2006 och har sedan dess erbjudit företag, privatpersoner och organisationer säkerhetsrådgivning och utbildning. Verksamheten har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Göteborg och Lund.


Personskyddsväktarutbildning (livvakt)

Observera att du behöver ha genomgått väktarutbildning 1 och 2.
Utbildning ger behörighet som personskyddsväktare och är således godkänd att arbeta med detta yrke.

Utbildningstid: 13 dagar


Övriga korta kurser hos 2Secure Academy:

Applikationssäkerhet – 2 timmar
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – 7 timmar
Att ansvara för personal i högriskmiljöer (kidnappning) – 4 timmar
Krisledning – 4 timmar
Säkerhet för bostadsrätter – 3 timmar
Generell säkerhetsutbildning – 3 timmar
Hjärtlungräddning med hjärtstartare – 2 timmar
Krisövning – 4-8 timmar
Självskydd – 2 timmar
Säker kvinna – 7 timmar
Säkert på nätet – 2 timmar
Säkerhetsskydd – 3 dagar
Stabschefskurs – Data saknas
Pågående dödligt våld (PDV) – Data saknas


Företagsnamn: 2Secure AB
Hemsida: www.2secure.se
Tele:08-65 65 000
Adress: Box 34037 10026 Stockholm