Utrustning och skyddssystem i all ära, men utan rätt kunskap och konkret träning är det lätt att man agerar felaktigt och gör fel prioriteringar i skarpt läge. Idag finns det ett stort antal säkerhetsutbildningar som riktar sig till både privatpersoner och företag. Här hittar du information om olika svenska säkerhetsutbildningar, på grundläggande och avancerad nivå samt kompetensutveckling för den som arbetar med säkerhet och övriga anställda.

Yrkesutbildning inom säkerhet

Gemensamt för de flesta yrken inom säkerhetsbranschen är att de ställer höga krav på mental kapacitet, vissa yrken förutsätter även god kondition och fysisk styrka. Att säkerhetsarbete är krävande är egentligen inte speciellt konstigt då den grundläggande uppgiften är att ta ansvar för andras säkerhet.


Yrkeshögskolan i Mölnlycke – YHiM

På yrkeshögskolan i Mölnlycke går det att läsa ett antal utbildningar inom säkerhet. Vid Riskhanteringsakademien utbildas säkerhetssamordnare, tullspecialister samt utvecklare/samordnare informationssäkerhet.


EC Utbildning

EC ger moderna utbildningar anpassade för dagens teknik och IT-marknad. Yrkesutbildningarna hos EC är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom IT och teknik. 9 av 10 studenter som fullföljer sin utbildning får arbete direkt efter examen.


Företagsuniversitet

Företagsuniversitetet utbildar omkring 6000 kursdeltagare varje år och erbjuder såväl korta kompetensutvecklande specialutbildningar som kompletta yrkesutbildningar.Ett axplock av kursutbudet: yrkesutbildning för Säkerhets- och trygghetskoordinator, Certifierad säkerhetschef samt Service och säkerhet .


Säkerhetsakademien – SSK

Säkerhetsakademien förkortat SSK skapades 1989 och har sedan dess utbildat mer än 20,000 personer inom säkerhet. I första hand utbildar man väktare.


Astar

Astar hjälper dig utveckla dina talanger. Välj mellan ett stort antal olika utbildningar över hela landet hos en av Sveriges största anordnare. Inom området säkerhetsinriktning erbjuder Astar yrkesutbildningen Larm- och säkerhetstekniker.


Nordic Protection Academy

Nordic Protection Academy AB är en del av säkerhetsbolaget Gothia Protection Group. Utbildningsföretag fokuserar på kvalificerade säkerhetsutbildningar av högsta kvalitet.Föreläsning, korta utbildningar & säkerhetskurser

Många utbildningar och kurser inom säkerhet är endagskurser, kompetensutveckling, föreläsningar eller workshops på ett par timmar.


2Secure Academy

2Secure är ett mångsidigt säkerhetsbolag som arbetar med förebyggande arbete och erbjuder säkerhetstjänster i både Sverige och Danmark. Man arrangerar även ett antal utbildningar och håller föreläsningar om bland annat företagsspionage, rättshaverister och resesäkerhet.


Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Utbildaren Säkerhetsutbildningar Sverige AB består av tjugotalet instruktörer som håller utbildningar över stora delar av landet på flera olika språk och inom ett flertal säkerhetsområden.


Komvux, gymnasie- och vuxenutbildningarMoA Lärcentrum

MoA Lärcentrum med bas i Linköping grundades 1997. Idag finns man i 37 olika kommuner, har man över 1400 elever och 47 anställda. Hos MoA kan du som student välja en utbildningsform som gör det möjligt att kombinera studierna med arbete eller annan sysselsättning.Teknikutbildarna

Teknikutbildarna grundades 1999 och är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Inom säkerhetsområdet utbildar man bland annat larm och säkerhetstekniker.OLU Omsorgslyftet

OLU bedriver utbildning inom områdena SFI-, grundläggande-, gymnasie-, och kvalificerad yrkesutbildning för vuxna.Göteborgs stad har vuxenutbildning

Göteborgs stad har vuxenutbildning som gör det möjligt att slutfara grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Vid Vuxenutbildningen i Göteborgs stad finns ett stort antal kurser att välja mellan och även en yrkesväktarutbildning.