Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket är även en brottsbekämpande myndighet vars uppgifter är bedriva brottsutredningar kopplade till skattebrott. Myndigheten är en av de största statliga myndigheter med över 10 000 anställda och kontor över hundra olika orter i landet.

Hemsida: www.skatteverket.se
Tele:0771-56 75 67
Adress: Skatteverket 171 94 Solna