Den svenska säkerhetspolisen Säpo:s verksamhet inriktar sig i huvudsak på fem områden: Kontraspionage, Kontraterrorism, Författningsskydd, Säkerhetsskydd och Personskydd. Dessutom verkar Säpo för att stävja verksamheter som kan bidra till utvecklingsprogram för tillverkning av massförstörelsevapen i andra länder.

Säkerhetspolisen analyserar data och värdera läget inom landet, i närområdet samt i omvärlden och identifierar sedan tänkbara hot och risker som kan drabba nationen och svenska intressen. Säpo samarbetar med polisen och ger även råd och stöd till Polismyndigheten inom vissa områden.

Säpo har en nyckelfunktion i arbetet mot terrorism. Bland annat upprättar man register och spionerar på individer och rörelser som kan tänkas utgöra hot mot rikets säkerhet.Säkerhetspolisen bedriver verksamhet i hela landet med huvudkontor i Stockholm och sex regionala enheter.

Hemsida: www.sakerhetspolisen.se
Tele:010-568 70 00
Adress: SÄPO Box 12312 102 28 Stockholm