Polisen har ett stort antal olika uppgifter men huvudsyftet är att stoppa brottslighet och skydda människor från att bli utsatta för brott. Arbetet bedrivs över hela landet dag som natt. Att arbeta som Polis är ett särskilt uppdrag som myndighetsperson med större ansvar och rättigheter än andra yrkesutövare.

Organisatoriskt är Svensk polis indelad i sju polisregioner och åtta nationella avdelningar samt ett kansli, Högsta ledare inom Polismyndigheten är rikspolischefen som utses av regeringen. Idag har Sverige omkring 20.000 poliser vilket är ungefär två tredjedelar under snittet i EU.

Hemsida: www.polisen.se
Tele: 114 14 eller akut 112