Förkortningen MSB står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket är namnet på en statlig myndighet med ansvar att förebygga samt hantera olyckor och kriser i det svenska samhället. Den statlig förvaltningsmyndigheten sorterar under Justitiedepartementet och har kontor i Stockholm och Kristinehamn samt bedriver utbildning på Sandö, Revinge och Rosersberg. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

Målet med MSB:s arbete är att forma ett tryggare och säkrare samhälle. MSB:s verksamhet har en tydlig plan där man utgår från vilka hot som existerar samt vilka värden som behöver skydd och försvar, med detta som bas verkar man sedan för att förebygga och hantera olyckor, katastrofer och andra skadliga hot. I MSB:s uppdrag ingår att hålla den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och privatpersoner uppdaterad med aktuell information beträffande säkerhetsrisker och krisberedskap.

MSB är inte en speciellt stor svensk myndighet sett till det förhållandevis ganska blygsamma antalet anställda på omkring 850 personer.

Hemsida: www.msb.se
Tele:0771-240 240
Adress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 651 81 KARLSTAD