Försvarsmakten centrala uppgift är att försvara Sverige och ansvarar för nationens intressen i händelse av krig. I fredstid verkar myndigheten för att motverka destabilisering, understödja fredsbevarande insatser och bidra med humanitär hjälp.

Sverige har ett insatsförsvar, vilket innebär att militärstyrkor snabbt kan sättas in för strid eller vid krissituationer. Insatser kan utföras inom landet eller utomlands i andra delar av världen.

Hemsida: www.forsvarsmakten.se
Tele:08 – 788 75 00
Adress: Försvarsmakten 107 85 Stockholm