Securitas är en förmodligen Sveriges mest välkända varumärke bland säkerhetsföretag, vilket egentligen inte är speciellt förvånande då det numera är ett världsledande bolag inom sitt område. Embryot till det multinationella säkerhetsföretag som Securitas idag formades i Skåne 1934, initialt under namnet Hälsingborgs Nattvakt AB som var ett litet lokalt vaktbolag med verksamhet i Helsingborg.

1935 bytte verksamheten namn till Förenade Svenska Vakt AB, som med tiden köpte upp ett antal andra vaktbolag huvudsakligen i Skåne. 1942 öppnade bolaget en avdelning i Stockholm och sju år senare grundades Securitas Alarm AB som Securitas tekniska avdelning, vilket kom att bli startskottet för den internationella etableringen.

Sedan dess har Securtias expanderat genom att göra flera uppköp, men verksamheter har även knoppats av över tid. Exempel på delar av verksamheten som brutits ur koncernen är Securitas Direct som erbjuder privatpersoner och småföretag säkerhetslösningar och värdetransportören Loomis.

Securitas i Sverige

Den svenska delen av säkerhetsföretaget Securitas har fler än 170 avdelningskontor runt om i landet och strax under 10 000 anställda.

Grunden i Securitas arbete är att erbjuda väktare och ordningsvakter i olika sammanhang och man är Sveriges enskilt största vaktbolag. Andra säkerhetstjänster som man tillhandahåller är exempelvis larm, kameraövervakning samt konsultation.


Företagsnamn: Securitas Sverige AB
Org: 556108-6082
Hemsida: www.securitas.se
Tele:010-470 10 00.
Adress:
Securitas Sverige AB
Lindhagensplan 70
Box 12516 102 29
Stockholm