Göteborgsbaserade Gunnebo AB är ledande svenskt handels- och säljföretag med verksamhet i omkring 133 länder världen över. I dagsläget omsätter Gunnebo Group över 6 000 miljoner kr (2016) om året och omkring 5 600 anställda. Gunnebo säkerhetskoncern erbjuder anpassade säkerhetslösningar inom följande områden:

  • Sluten kontanthantering – mynt- &sedelräknare, sluten kontanthantering i butik i form av Safepay, insättnings- samt deponeringautomater.
  • Larm- och passersystem – varularm, områdeslarm samt passersystem och CCTV.
  • Säkerhetsentréer – vändkors, entrégrindar, rotationsgrindar och säkerhetsslussar.
  • Värdeförvaring – säkerhets-/kassaskåp, bankfacksutrustning, valv och högsäkerhetsdörrar.
  • Vägsäkerhetsprodukter – väghinder, viltstängsel, krockskydd och bullerskärmar.
  • Gunnebo erbjuder även konsultation inom området och hanterar säkerhetsfrågor.

Ett nytt bolag med gamla anor

Ursprunget till dagens Gunnebo grundades i den småländska orten med samma namn år 1764 då Hans Hultman öppnade upp en smedja för att tillverka hammare. Denna rörelse växte sig allt större och 1889 ingick flera metallbruk i vad som då hette Gunnebo Bruks Nya AB och senare fick namnet Gunnebo Industrier.

1995 köpte riskkapitalbolaget HIDEF upp verksamheten och bytte namn till Gunnebo AB samtidigt som bolaget börsintroducerades. Det var även i och med detta övertagande som Gunnebo fick ett utpräglat fokus på säkerhet.


Företagsnamn: Gunnebo Nordic AB
Org: 556041-2362
Hemsida: www.gunnebo.se
Tele:0200 – 81 00 82
Adress:
Gunnebo Nordic AB
Box 9065
400 92 Göteborg


Gunnebo Gateway AB

Dotterbolaget Gunnebo Gateway levererar avancerade varularm till internationella butikskedjor som exempelvis Marionnauds, Walmart, Apple, Peak Performance, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger . Bolaget Grundades i Motala, Sverige 1994 och blev 2005 uppköpta av Gunnebo och är sedan dess en del av säkerhetskoncernen. Idag arbetar Gateway med varularm som nyttjar AM-, RF- och EM-teknik.


Företagsnamn: Gunnebo Gateway AB
E-mail: info.gateway@gunnebo.com
Tele: +46 141 21 50 70
Fax: +46 141 21 51 80
Adress:
Skogvaktaregatan 3
SE-591 62 Motala
Sweden