I takt med att såväl företag och organisationer som privatpersoner inser att det i vissa fall krävs aktiva åtgärder för att öka tryggheten, har branschen och dess aktörer fått ett allt större inflytande och ansvar för säkerheten i samhället. Säkerhetsbranschen växer både på det globala och lokala planet. I Sverige är trenden tydlig; säkerhetsföretag behövs inom väldigt många områden och dess funktion och roll blir allt mer mångsidig.


Säkerhetsföretag
  • Securitas koncern har ca 300 000 anställda i 50 lände och är Europas största vaktbolag.
  • Sector Alarm är näst störst i norden på trygghetslösningar.
  • Gunnebo är ett globalt bolag med en ledande ställning inom försäljning av säkerhetsprodukter.
  • Nokas är en norsk totalleverantör av säkerhetsrelaterade lösningar och tjänster.

Organisationer
  • SäkerhetsBranschen är en ideell intresse- och branschorganisation med omkring 150 säkerhetsföretag som medlemmar.