Var och hur olyckor och brottslighet sker förändras över tid, nya utmaningar måste få svar och tidigare fungerade lösningar behöver uppdateras.

Just nu sker en snabb teknisk utveckling samtidigt som framtiden för Sverige och EU är något oviss. I osäkra tider tenderar folk att tänka mer på säkerhet.

För oss på NordiSec är det uppenbart att Internet och digital säkerhet är en stor utmaning för det moderna samhället. IT-säkerhet är ett komplext område, där hotbilderna snabbt kan skifta och anpassade säkerhetslösningar är ett måste. Redan nu är bedrägerier som drabbar såväl privatpersoner som företag den snabbast växande brottsligheten och denna verksamhet sker i huvudsak på nätet.

Samtidigt som de digitala farorna tycks bli fler, har faror, olycksrisker och den övriga brottsligheten inte försvunnit. NordiSec strävar efter att bli Sverige ledande säkerhetsportal med en helhetssyn på trygghet.