Utredning lägger grunden till en ny kameraövervakningslag

26 november 2015 fattades beslut om en utredning om Kameraövervakning – brottsbekämpning och
integritetsskydd
. Utredningen som faller under Justitiedepartementet skall se över den rådande kameraövervakningslagen, med “syftet att säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten” (Dir.2015:125).

Utredningen har till uppdrag att särskilt ganska vilka möjligheter det finns för kameraövervakning på
särskilt brottsutsatta platser och platser med förhöjt skyddsbehov. I direktiven nämns bland annat platser som asylboenden, medieredaktioner och samlingslokaler som används av religiösa samfund.

Vad som framkommit under utredningen kommer redovisas torsdagen 15 juni 2017. Betänkandena kan komma att lägga grunden för en ny kameraövervakningslag.

kameraövervakning hjälper till att förhindra och bekämpa terror

Intresset för kamerabevakning är just nu enormt stort bland såväl företag som organisationer och myndigheter. Vilket gör att väldigt många väntar spänt på resultatet av utredningen. Ett antagande är att utredningen tagit de senaste årens utveckling med terrordåd och ökad gängbrottslighet under beaktande och vägt in behovet av kameraövervakning för att kunna förebygga och förhindra brottslighet och terroraktioner.Vid lättnader kring reglerna om övervakning, är det sannolikt att övervakningskameror blir en del av vår vardag på ett helt nytt vis.