Polisen bygger upp nytt nationellt kamerasystem

Hot om terrorattacker, nya ökande brottsformer, personalbrist, svårbevakade områden och ny bättre teknik listan med skäl till varför Polisen nu väljer att satsa på att bygga upp ett nytt nationellt kameraövervakningssystem är lång.

Det är ingen hemlighet att Polisen genomgår något av en kris, fler poliser lämnar kåren än vad det tillkommer nya. Detta beror dels på att avhoppen från yrket ökat samt tidigare pensioneringar samtidigt som nyrekryteringen går segt. Dessutom löser Polisen allt färre brott. Rekordfå brott klaras upp, jämfört med 2015 minskade antalet personuppklarade brott med tio procent, enligt Brottsförebyggande rådets slutrapport för 2016.

Nya tider kräver nya lösningar, nu väljer Polisen att satsa på kameraövervakning som man hoppas skall kunna ge ” tydligare bild av händelsen”. Poliskameror skall användas till både permanent övervakning av särskilt brottsutsatta områden som torg eller stadsdelar med förhöjd brottsaktivitet men kameror skall även kunna monteras temporärt och användas vid särskild händelser.

Videomaterialet hanteras sedan med hjälp av avancerade videosystem med förmåga att känna igen ansikten samt avläsning av registreringsskyltar (ANPR-System), fordonsavkänning och automatiskt beräkning av exempelvis antalet personer i en folkmassa.

Poliser filmar arbetet med kroppsburna kameror

En annan del av polisens satsning på övervakning handlar om kroppsburna kameror. Användning av denna teknologi förkommer i stora delar av landet, men i Stockholm pågår ett pilotprojekt inom polisens nationella kameraprojekt där kroppskameror skall används i det vardagliga arbetet för att dokumenterar brottsplatser och när våldssituationer uppstår. Projektet med kostar runt 1,5-2 miljoner kronor och om projektet faller väl ut finns det flera polisenheter runt om Sverige som är intresserade av att börja använda kroppskameror i arbetet.

Forskning och statistik från USA och Storbritannien visar på att anmälningarna och klagomålen mot polisen minskat sedan man börjat använda kroppsburna kameror.


Kameraövervakning som Polisen använder idag
  • ANPR-kameror som automatiskt kan identifiera registreringsnummer, finns installerade i ett antal polisbilar över landet. Dessa smarta kameror effektiviserar polisarbetet och syftar till att få bort trafikfarliga fordon från svenska vägar.
  • Kroppsburna kameror har främst används på prov i storstäderna Stockholm samt Göteborg och utvärderingarna har mestadels varit positiva. Framförallt ser man att inspelningar som görs i samband med insatser, kan användas som bevismaterial och göra polisarbetet mer rättssäkert.
  • Satsning sker nu på att ta fram trygghetskameror med förmåga att känna igen ansikten och bedöma andra saker som exempelvis att automatiskt räkna ut hur många personer en folksamling består av.
  • Användning av drönare försedda med kamerautrustning är något som Polisen sedan en längre tid intresserat sig för att inkorporera i sin verksamhet.