Höjd beredskap efter terrordådet i Manchester

Dagen efter terrorattacken i Manchester, England där en ensam gärningsman sprängde sig själv och dödade minst 22 personer, valde Storbritannien att höja terrorhotnivån till den högsta nivån på en femgradig skala. Den högsta graden av terrorhotnivå innebär att det finns en överhängande risk för ytterligare terrorattacker.

Upp till 5000 militärer kommer nu att kunna sättas in och kommenderas ut på gator och torg runt om i Storbritannien för extra bevakning. Senaste gången terrorhotnivån låg på denna nivå i Storbritannien var för över 10 år sedan. Attentatet i Manchester är det andra stora terrordådet i Storbritannien under 2017. Islamiska staten (IS) har tagit på sig båda dåden.

Oförändrad klassificering i Sverige

I Sverige följer underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen läget noga, samtidigt ligger terrorhotnivån kvar på samma förhöjda nivå (3 av 5), som före dådet i Manchester.  Ikväll spelas Europa league finalen mellan Ajax och Manchester United på Friends Arena som tänkt, men säkerhetsplaneringen har varit rigorös inför spektaklet. På onsdags morgonen meddelande man att besökare utan giltig ID-handling inte kommer släppas in på arenan.