Inget larmsystem kan helt förhindra att inbrott eller olyckor sker. Men riskerna att utsättas för stöld, inbrottsförsök minskar avsevärt där larm finns installerat.Flera undersökningar visar att tjuvarna helst undviker bevakade bostäder, lokaler och fordon. I första hand fokuserar man på villor utan larm, boenden utan denna typ av inbrottsskydd löper 3-4 gånger högre risk att drabbas av inbrott jämfört med där det finns ett villalarm installerat.

Moderna larmsystem sköter övervakning och kan även skicka aviseringar direkt till telefonen i samma stund som en förändring uppstår. Dessa notiser kan kopplats till en larmcentral eller direkt till dig, därefter kan lämplig åtgärd snabbt vidtas.


Företag

I lagerlokaler, kontor och butiker förvaras ofta varor, utrustning och produkter till stora värden, vilket gör dessa platser objekt särskilt intressanta för kriminella. För kommersiella lokaler och företag därför larmsystem närmast en självklarhet.


Industri

Industrier hanterar ofta mycket stora värden, därför används larmsystem både för övervakning av produktion och för att förhindra stölder. Ofta behövs specialanpassade lösningar och tillämpningar för att ge varje enskild industriverksamhet rätt skydd och säkerhet.

Inom tillverkningsindustrin läggs exempelvis särskild vikt vid övervakning av tillverkningsprocessen och personalsäkerheten. Inom livsmedelsindustrin är det extremt viktigt att temperaturen hålls jämn och stabil i frys- och kylrum.


Butiker

I butiker är det ofta mycket människor i rörelse, samtidigt som mycket varor och produkter ofta ligger framme. För att skydda och övervaka butiksverksamheter krävs både större fasta larmsystem och mindre flyttbara passiv sändare till stöldbegärliga produkter.


Fordon

Statistik visar att fordon med larm drabbas av färre inbrott än likvärdiga fordon utan larmutrustning. Dessutom kan larmsystem uppmärksamma fordonsägare på om inbrott sker redan när det pågår, så att man snart kan vidta lämplig åtgärd.


Restaurang och kök

I större kök är det viktigt att köksutrymmen och andra rum med förhöjd bevakas noga för att förhindra brandutveckling.


Äldreboende

Sedan länge använder äldreboenden larm för olika syften inom verksamheten. Just nu pågår ett förändringsarbete där äldreboendena digitaliseras och systemen uppdateras och går mot en högre grad av automatisering.


Personliga larm

Det finns en mängd områden där personliga larm kan används för att skydda enskilda individer från fara och skada. Det handlar om personlarm, överfallslarm eller trygghetslarm.