Hur länge överlever vi utan mat?

Även om man ofta talar om svält som en akut tillstånd, är det faktiskt möjligt att klara sig utan mat ganska många dagar. Exakt hur många dagar det går att …

Hur länge klarar man sig utan sömn?

Sova bör man annars dör man, kanhända en hyperbol, men det är de facto så att sömn är ett mycket basalt mänskligt behov. Även om våra sömnbehov i tid räknat …

Hur länge kan man vara utan vatten?

Näst efter syre är H2O, vatten det kroppen behöver mest. Utan något som helst vätskeintag är det möjligt att överleva i maximalt ca 7-10 dagar. Men hur länge man kan …

Hur länge klarar man sig utan luft?

Människans mest elementära behov är tillgång till syre. Det går visserligen att träna upp förmågan så att man kan överleva en något längre tid utan luft men en vanlig otränad …