För att förhindra inbrott räcker det tyvärr inte alltid att bara se till att låsa dörren efter sig. Vill tjuven ta sig in kan den ofta göra det genom att krossa ett fönster eller genom att dyrka upp låset. Med det sagt, kan ändå ett bra inbrottsskyddat hus försinka, komplicera och skrämma inkräktaren så att denna väljer att avbryta inbrottet.

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Detta är en sanning som verkligen går att applicera på inbrottsskydd. Brottslingar är ofta experter på att finna svagheter, för att undvika inbrott är det därför synnerligen viktigt att inte lämna något utrymme osäkrat.

När och hur sker inbrott?

Inbrott sker oftast när ingen är hemma eller nattetid när boende sover. Absolut vanligast är dock att denna brottslighet inträffar när husägaren är bortrest, en enkel men också mycket effektiv metod för att avskräcka tjuvar är att låta grannen eller någon bekant vattna blommor, hålla lite ordning i trädgården och hämta in posten. Risken för inbrott minskar drastiskt om det sker daglig aktivitet i och kring huset.

Företag, butiker, lager och andra företagslokaler är intressanta objekt för inbrottstjuvar då dessa ofta inrymmer varor, produkter och utrustning för stora värden. Därför väljer de flesta företag att ha väktare som bevakar deras lokaler dag som natt.

Generellt kan man säga att inbrott i butiker och företagslokaler i högre grad sker planerat av organiserade kriminella, medan inbrott i hemmiljöer i högre grad sker både spontant och planerat.

Olika inbrottskydd

> DATA SAKNAS <

Försäkringar ersätter förluster ekonomiskt

Visserligen förebygger inte en försäkring inbrott, men den gör det möjligt att få ekonomisk ersättning vid stöld och egendomsskada. På sätt och vis är därför försäkringen ett av de viktigaste inbrottsskydden man kan skaffa. För att försäkringsskyddet skall gälla måste du leva upp till de krav som ställs på dig som
försäkringstagare. Byggnader måste exempelvis alltid låsas och många företagsförsäkringar kräver dessutom att larm finns installerat.

Tänk även på att du kan behöva dokumentation som bilder och kvitton på dyr utrustning för att kunna få ut ersättning, samt att försäkringsvärdet styr hur stor den maximala ekonomiska ersättningen kan bli vid inbrott.

Försäkringsvillkor:

  1. För att kunna kräva ersättning för stulna saker måste du kunna visa upp någon slags ägarskapsbevis, exempelvis kvitto, garantibevis, bruksanvisning, kartong, kontoutdrag eller bild på objektet.
  2. Det krävs i regel spår efter inbrott, till exempel brytmärken, krossat fönster eller förstört lås. Om nyckel används vid inbrottet blir bevisfrågan direkt mer komplicerad.
  3. Ersättning utgår normalt vid inbrott i källarförråd, men endast upp till ett belopp på max ca 30 000 – 80 000 kr. Dock omfattar försäkringen aldrig stöldbegärlig egendom som förvarats i källarutrymme.
  4. Vissa varor exempelvis elektronik tappar snabbt sitt värde. När försäkringsbolagen beslutar ersättningsnivå utgår man från dagspriset för motsvarande vara samt gör avdrag för “ålderslitage” dessutom tillkommer alltid självrisk.