Hur länge klarar man sig utan sömn?

Sova bör man annars dör man, kanhända en hyperbol, men det är de facto så att sömn är ett mycket basalt mänskligt behov. Även om våra sömnbehov i tid räknat är mycket individuella (en del behöver bara ett fåtal timmar per natt medan andra sover bort nästan halva livet), behöver vi alla sova regelbundet för att fungera.


Vad händer om kroppen inte får någon sömn?
 1. Redan efter 2-3 dagar utan sömn drabbas man av vanföreställningar och hallucinationer.
 2. Går det ytterligare ett par dagar, kan avsaknaden av sömn ge upphov till allvarliga mentala/psykiska problem.
 3. Det finns även obekräftade utsagor som talar om dödsfall till följd av sömnbrist efter ca 14 dagar.

Risker som uppstår vid sömnbrist

 • Ökad risk för olyckor.
 • Hjärna fungerar sämre, vilket leder till sämre beslut och hämmar andra hjärnfunktioner.
 • Sömnlöshet har en negativ inverkan på din hälsa och innebär ökad risk för hjärtproblem, högt blodtryck, stroke samt diabetes.
 • Minskar sexlusten.
 • Leder till depression.
 • Försämrar ditt minne.
 • Snabb och oönskad viktuppgång eller viktnedgång.
 • Kan leda till en ökad dödsrisken.
Varför behöver vi sova?

Genom studier har vi kunnat se att människan återhämtar sig genom att sova, både hjärnan och kroppen behöver vila för att fungera optimalt. Människan måste helt enkelt sova, men varför vi liksom många djurarter sover är trots allt fortfarande något av en gåta.