Hur länge kan man vara utan vatten?

Näst efter syre är H2O, vatten det kroppen behöver mest. Utan något som helst vätskeintag är det möjligt att överleva i maximalt ca 7-10 dagar. Men hur länge man kan gå utan vatten är mycket individuellt och för att klara sig mer än tre dygn krävs speciella förutsättningar som att man ligger stilla inomhus i svala temperaturer.

Skälet till varför vatten är ett måste, är att i princip samtliga system i kroppen måste ha tillgång till
vätska. Normalt kan en individ endast hantera en vätskebrist på maximalt cirka 10-15% av kroppsvikten.

Tecken på dehydrering (vätskebrist)

Spädbarn och småbarn:

 • Torr mun och tunga
 • Avsaknad av tårar vid gråt
 • Inga våta blöjor inom tre timmars period
 • insjunkna ögon och kinder
 • Avsaknad av apati
 • Lättirriterad

Vuxna:

 • Extreme törst
 • Mindre behov av att urinera än vanligt
 • Mörkfärgad urin
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Förvirring

Hur mycket behöver man dricka för att undvika vätskebrist?

Vad som är en rimlig daglig vattenmängd beror på flera olika omständigheter, så som temperatur, grad av aktivitet, ditt hälsotillstånd samt din kropps individuella behov. Inte sällan förespråkar hälsogurus att man skall dricka abnorma mängder vatten, det behöver du inte. Man brukar säga att åtta glas vatten om dagen eller ca 1,5-2 liter är en rimlig dygnsvolym. Ett ökat vätskeintaget krävs vid exempelvis höga temperaturer, hårt fysiskt arbete eller konditionsträning.