Datavirus är skadlig programvara eller kod som sprider och förökar sig genom att kopiera sig själva inuti andra program och filer. Ofta sprids dessa virus från internet till en lokal dator genom att ovetande personer luras till att laddar ner och installerar smittade program. Datavirusen kan ligga gömda i en bifogad e-post fil eller i andra filer som laddas ner från webben.

När väl en dator är smittad, kan många lokala filer infekteras och det är ofta komplicerat att ta bort dataviruset helt utan att återställa systemet fullständigt, därför är det bästa skyddet att installera virusskydd i preventivt syfte.

1986 upptäcktes det första dataviruset på ett PC-system, det kallades “the Brain” och var en skapelse av två Pakistanska bröder. Datainfektionen spred sig över hela världen via disketter. Sedan dess har mycket hänt och  med samhällets digitalisering och Internet har spridningen fått helt andra dimensioner. 2000 infekterade datorviruset ILOVEYOU uppemot 10% av alla internetuppkopplade datorerna och orsakade skador till en   uppskattad kostnad av 90 miljarder kronor.

De senaste åren har ransomware kommit att bli en allt vanligare form av datavirus. Ransomware, ursprungligen från Ryssland, är skadlig programvara som används vid cyberbrott för utpressning av företag och privatpersoner.När programkoden installerats på den lokala datorn, krypteras filerna och bedragarna erbjuder att låsa upp datorn mot betalning. Under 2015-2016 spred sig olika ransomware virus som en löpeld över Världen och Europa, där också många svenskar har drabbats av utpressningsförsöken.