Nya hot och faror har lätt till att inställningen och synen på bevakning har förändrats bland allmänheten. Vilket i sin tur har skapat ett ökat intresset för övervakning inte minst bland myndigheter och offentliga institutioner. Det är inte bara Polisen som storsatsar på nya kamerasystem, samma trend syns bland kommuner, skolor, storföretag och gräns- och tullmyndigheter.

I framtiden kommer kameraövervakningssystem sannolikt utgöra en naturlig del av vår vardag. Den ytterst avgörande faktorn i denna utveckling är hur den nya kameraövervakningslagen utformas.

Högre upplösning, mörkerseende och artificiell intelligens

Den tekniska utvecklingen påverkar självfallet också vilken roll kameraövervakning får i samhället. Förbättrad upplösning och förmåga att filma också i svaga ljusförhållanden gör det möjligt att effektivt bevaka stora ytor dygnet-runt. Dessutom pressas priserna ner för denna teknologi vilket gör det möjligt för fler att använda sig av kameraövervakning.

Mycket fokus ligger just nu vid att ta fram effektiva automatiserade kamerasystem som kan identifera olika faror och risker automatiskt eller semi-automatiskt. System som inkorporerar artificiell intelligens på ett eller annat vis är inte längre fiktion utan används exempelvis för fordons- och ansiktsigenkänning-