Människan har en komplex inställning till övervakning; å ena sidan anser de flesta att bevakning kan öka säkerheten och skapa trygghet, å andra sidan kan överdriva kontrollbehov skrämma och provocera i onödan.

Med den moderna teknologins framsteg har vi blivit allt mer övervakade. Oavsett vi befinner oss på nätet eller i det verkliga livet, finns det smarta program och satelliter som håller koll på oss genom våra mobiler och surfplattor.

Övervakning skapar ofta etiska dilemman och är ett delikat ämne. I Sverige finns en del lagar och regelverk kring hur bevakning får utföras, både när det gäller väkteriverksamhet och kameraövervakning. Jämfört med stora delar av den övriga världen, är vi i Sverige generellt sett mer restriktiva med övervakningsmöjligheterna.  Detta gäller inte minst kameraövervakning med fasta installationer där personer övervakas samt platser där allmänheten har tillträde.

Karmerasystem

ÖKAT BEHOV OCH INTRESSE FÖR ÖVERVAKNING

Många företag har sedan länge dygnet runt bevakning både i form av väktare och kameror, nu tycks intresset för och behovet av övervakning ökat och på allvar spridit sig även utanför företagsvärlden. Platser som drabbats hårt av stölder exempelvis återvinningscentraler och vissa järnvägar kameraövervakas sedan en tid tillbaka.

Intresset för bevakning av platser där mycket folk är i rörelse och platser där otryggheten antas vara förhöjd har också ökat, detta gäller exempelvis fotbollsarenor och torg.

Trenden är tydlig, mitt i individualismens tidevarv då den sociala kontrollen kanske främst sker via social media på internet går vi samtidigt mot ett övervakningssamhälle där kameror och säkerhetsbolag sköter bevakningen även på allmänna platser.

Digital övervakning i vardagen

I framtiden kan nästan varje steg vi tar och beslut vi fattar kan vara övervakat. Kanske är detta en överdrift eller dystopi? Men sanningen är att redan idag sker mycket omfattning övervakning som gemene man inte är fullt medveten om. Färdbeviset lagrar hur och var du reser, gymkortet hur ofta och när du tränar, kundkorten hos butikerna registrerar din klädsmak, mat och hälsovanor.

Varje gång du använder din favoritapp eller besöker en hemsida lagras data om dig som besökare och hur dina surfvanor ser ut. Ännu så länge är övervakningen fortfarande delvis fragmentarisk, dock har vissa tjänster exempelvis Facebook och Google tillgång till tillräckligt mycket data om oss för att kunna bilda sig en allsidig uppfattning om våra personligheter.